VÄRDEGRUND

VERKSAMHETSIDÉ

Grunden i verksamheten är en god utbildning inom ridning och hästhållning. Klubben värnar om hästarna och god gemenskap bland klubbens alla medlemmar. 

Klubben ska kännetecknas av: 

 • Allas lika värde
 • Välkomnande miljö
 • Utvecklande barn- och ungdomsverksamhet
 • Bra säkerhet
 • Välmående hästar
 • Kompetent personal

Vi vill:

 • Förstärka den familjära andan inom klubben
 • Verka för en positiv miljö på anläggningen där alla kan umgås på lika villkor
 • Engagera fler i vår verksamhet


VÄRDEGRUND

 • KUNSKAP
 • TRYGGHET
 • GLÄDJE
 • GEMENSKAP